TALLER DE VIDEOJOCS

DESCRIPCIÓ

L’alumne aprendrà a programar videojocs 2D d’una manera totalment lliure, senzilla, divertida i fàcil. El software que s’utilitza s’anomena Stencyl, el qual és totalment lliure i recomanat per a nens. Stencyl treballa amb mòduls que simplifica programar d’una manera senzilla el videojoc que un vol, permetent que no sigui necessari el coneixement de cap llenguatge de programació. La part visual també és fàcil d’utilitzar, ja que els elements de joc s’arrosseguen automàticament, facilitant que l’alumne pugui crear l’escenari que vulgui

OBJECTIUS

  • Que els alumnes siguin capaços de crear un videojoc i que sàpiguen utilitzar aquesta eina.

  • Potenciar la creativitat i l’autonomia dels alumnes a través de la creació d’un videojoc que cada un vulgui, així com el pensament computacional.

  • L’anàlisi en grup, l’avaluació conjunta i l’autoevalució són objectius secundaris però del tot importants.

  • Objectiu secundari és el coneixement i l’ús del llenguatge digital en anglès

Formulari d'inscripció