CASAL DE NADAL

Preu per dia

Matí 9-13h: 10€

Matí i menjador 9-15h: 19€

Matí, menjador i tarda 9-16.30h: 22€

Matí i tarda 9-13h i 15-16.30h: 13€

Tarda 15-16.30h: 3€

Acollida matí 7.30-9h: 2€

Acollida tarda 16.30-18h: 2€

Preu per 8 dies (del 23/12 fins 7/1)

Matí 9-13h: 76€

Matí i menjador 9-15h: 144,40€

Matí, menjador i tarda 9-16.30h: 167,20€

Matí i tarda 9-13h i 15-16.30h: 98,80€

Tarda 15-16.30h: 22,80€

Acollida matí 7.30-9h: 15,20€

Acollida tarda 16.30-18h: 15,20€

Preu soci vàlid per a totes les AMPA's, AFA's de les escoles de Cardedeu

Preu NO soci AMPA/AFA incrementa 5€qualsevol dels serveis del preu per dia

Els serveis es realitzaran amb un mínim de 5 nens/es

Menjador: catering servit pel restaurant Can Candelich

Opcions per fer el pagament

1. Transferència bancaria Banc Sabadell

IBAN: ES06 0081 0040 46 0001483758

Concepte: Nom + Cognoms + Curs + Casal de nadal

2. Ingrés per caixer automàtic amb targeta Banc Sabadell

Operació amb qualsevol entitat bancària GRATUITA

Passos a seguir: 

- Introduir targeta

- Pagaments a tercers

- Introduir codi: 3101

- Introduir concepte: Nom + Cognoms + Curs + Casal de nadal

Pagament en efectiu en mostrador de bancs tindrà un cost de 2€

Important: no fer pagaments per caixer automàtic en efectiu. No es podrà justificar el vostre ingrés.

Documentació que cal portar per realitzar la inscripció

1. Formulari d'inscripció omplert 

2. Comprovant de l'ingrés bancari 

Període de inscripció 

Fins el 18 de desembre 2019

Opcions per lliurar la inscripció

Espai acollida matí (7.30 fins 9.15h) o tarda (16.30 fins 18h)

Per mail tempsteu@gmail.com 

Aquí