CANT DINÀMIC

DESCRIPCIÓ

Es treballarà sobre un repertori modern, amb cançons que van des del gospel fins a èxits d’aquest mateix any de la música pop. Així com es treballarà amb el cos fent coreografies senzilles per acompanyar la posada en escena del repertori. Els cantaires reben una educació física, perquè aprenen a fer bon ús de la veu i del cos; educació humana, perquè formen part d’un col·lectiu divers; i educació psíquica, perquè la música desenvolupa la sensibilitat emocional.

OBJECTIUS

El Cor té com a objectiu principal fer gaudir de la música a través del repertori de cançons. És una etapa d’aprenentatge musical inicial, on els cantaires comencen a descobrir la mateixa veu com a instrument, així com les possibilitats que ofereix fer aquest descobriment en grup.

La pràctica del cant coral és una forma més simple i eficaç d’acostar-se a una vivència plaent de la música; és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva i té un paper cabdal en la formació de la persona. Com a activitat de grup, aporta el sentit de pertinença a un col·lectiu, sentit de l’ordre, humilitat, atenció, cooperació i esforç per aconseguir un objectiu comú.

Formulari d'inscripció