Llegir previament funcionament acollida 

Descarrega formulari d'inscripció acollida

Per no habituals de l'acollida:

Descarrega formulari d'inscripció acollida jornada intensiva 20-12-2019

Descarrega formulari d'inscripció acollida jornada intensiva juny 2020

Temps Teu +34 671284618 tempsteu@gmail.com