Funcionament acollida

Per qualsevol dels serveis serà necessari omplir i signar previament un formulari d'inscipció lliurar-lo presencialment a l'espai acollida en horari d'acollida o per mail a tempsteu@gmail.com.

formulari d'inscripció 

Els serveis d'acollida de matí i de tarda estan disponibles tant de forma habitual com de forma esporàdica.

Pels serveis habituals d'acollida s'haurà d'indicar amb antelació la quantitat d'hores mensuals requerides. Si finalment les hores requerides superen aquesta quantitat les hores extres seran comptabilitzades com hores de serveis esporàdic.

Per a canvis d'horari de tots els serveis d'acollida cal avisar mínim amb un dia d'antelació, el mateix pels alumnes de SEP i radio que hagin de deixar l'acollida a les 8.30h. 

Els canvis de tram en els serveis habituals s'hauran de notificar abans del 25 del mes anterior al canvi.

Totes les notificacions podran fer-se de manera presencial, per mail o per whatsapp

Com donar-se d'alta: 

Omplir i signar el formulari d'inscripció.

Lliurar-lo presencialment a l'espai acollida en horari d'acollida o per mail a tempsteu@gmail.com.

formulari d'inscripció 

Com donar-se de baixa:

Notificar la baixa per mail a tempsteu@gmail.com indicant nom, cognoms i curs de l'infant

Temps Teu +34 671284618 tempsteu@gmail.com